Valdyba

Valdybos pirmininkė

dr. Irina Arechvo

Pirmininkės pavaduotoja

Prof. habil. dr. Nora Šiupšinskienė

Valdybos narys

Prof. dr. Eugenijus Lesinskas

Valdybos narys

Prof. dr. Saulius Vaitkus

balseris
Valdybos narys

dr. Svajūnas Balseris

Valdybos narė

Donata Šukytė-Raubė

Valdybos narys

Doc. Evaldas Padervinskis

Valdybos narys

Doc. Tomas Balsevičius

Iždininkė

Ernesta Morozaitė

Sekretorius

Tomas Jakštas

Revizorė

Inga Tamošaitienė

Etikos komisijos narė

dr. Aistė Paškonienė

Etikos komisijos narė

Jevgenija Buinickaja

Etikos komisijos narė

Doc. Alina Kuzminienė