Apie draugiją

Prof. S. Žilinsko (1891-1965 m.) iniciatyva 1948 m. įsteigtas Kauno krašto mokslinės draugijos ORL padalinys, kuris 1957 m. reorganizuotas į Lietuvos otorinolaringologų draugiją. Prof. Žilinskas buvo ir pirmasis LOD pirmininkas, jis organizavo I-ąją ir II-ąją Respublikines otorinolaringologų konferencijas. Prof. Žilinskui 1965 m. mirus, kurį laiką draugija vadovo neturėjo, nes pirmininkas būdavo renkamas respublikinių konferencijų metu, kurios būdavo organizuojamos kas tris, keturis ar penkis metus. 1970-1972 m. draugijai vadovavo doc. A. Akelaitytė, o nuo 1973 m. LOD pirmininku išrinktas doc. M. Sakalinskas, kuris draugijai vadovavo 18 metų iki 1990 m. Doc. M. Sakalinskas organizavo III, IV, V ir VI-ąją respublikines konferencijas. 1991-2000 m. LOD vadovavo habil. dr. J. L. Martinkėnas, 2000-2014 m. – prof. V. Ulozas, 2014-2023 m. prof. E. Lesinskas, 2023 m. LOD pirmininke išrinkta dr. I. Arechvo.

Lietuvos otorinolaringologų draugijos nariai

Draugijos nariais gali būti fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikoje galiojančią gydytojo otorinolaringologo licenciją pripažįstantys šiuos įstatus ir sumokėję nario mokestį.

Lietuvos otorinolaringologų draugijos nario registracija

Prašau priimti mane į Lietuvos otorinolaringologų draugiją. Sutinku mokėti 20 Eur metinį nario mokestį. Sutinku vykdyti draugijos visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir laikytis kitų draugijos įstatų.